15 LK Mường Thanh

Diễn Châu, Nghệ An

0989919161

info@tamque.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

890,000 Triệu3,690 Triệu
Khu đô thị TNR Diễn Châu Nghệ An

Khu đô thị TNR Star Diễn Châu – Nghệ An

xã Hải Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

: 1200

Khu đô thị

Nguyễn Văn Tuấn

3 năm trước

890,000 Triệu3,690 Triệu

: 1200

Khu đô thị

3 năm trước